K O M U N I K A T nr 30 dotyczy : zakończenia pierwszego okresu roku szkolnego 2020/2021/ zebrań z rodzicami

K O M U N I K A T nr 30 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie dr Jana Randaka z dnia 18 stycznia 2021r. dotyczy: zakończenia pierwszego okresu roku szkolnego 2020/2021/ zebrań z rodzicami 1. Pierwszy okres roku szkolnego 2020/2021 w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie […]

ZARZĄDZENIE nr 12/11/2020- dotyczy zmian w kalendarzu szkolnym

ZARZĄDZENIE nr 12/11/2020 dr Jana Randaka Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie z dnia 30 listopada 2020r. dotyczy – zmian w kalendarzu szkolnym Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020r., poz. 2011, wprowadza się zmianę w kalendarzu szkolnym, dotyczącą terminu ferii zimowych, które trwać będą w […]

WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 2020/2021

WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 2020/2021 w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie W związku z sytuacją epidemiczną, tegoroczne wybory do Samorządu Szkolnego w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie odbyły się w formie zdalnej, z wykorzystaniem formularza Office 365. Respondenci mogli wybierać spośród 25 kandydatów. Każdy z głosujących mógł […]

ZARZĄDZENIE nr 11/10/2020 z dnia 16 października 2020r. w sprawie zdalnego nauczania

ZARZĄDZENIE nr 11/10/2020 dr Jana Randaka Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie z dnia 16 października 2020r. w sprawie zdalnego nauczania Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 16.10.2020r., poz. 1830 oraz ze względu na aktualną sytuację epidemiczną od dnia 19 października 2020r. do odwołania zarządzam prowadzenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych w formie […]

ZARZĄDZENIE nr 8/10/2020 dot. obowiązku noszenia maseczek i przyłbic na terenie szkoły

ZARZĄDZENIE nr 8/10/2020 z dnia 09 października 2020r. dr Jana Randaka Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie dotyczące: obowiązku noszenia maseczek i przyłbic na terenie szkoły Od dnia 12 października 2020r. zarządzam obowiązek noszenia maseczek-przyłbic przez wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły czyli nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi. Jednocześnie przypominam […]

STYPENDIUM SZKOLNE rok szkolny 2020/2021

STYPENDIUM SZKOLNE rok szkolny 2020/2021 Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodzin ucznia wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528,00 zł netto. Druki do stypendium szkolnego dostępne są na stronie internetowej szkoły. Wnioski […]

Organizacja pracy III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie od 1 września 2020r., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

I Zasady ogólne • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. • Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. • Osoby z zewnątrz, pragnące załatwić sprawę w szkole są rejestrowane w książce wejść na […]

Wirtualny Dzień Otwarty

Wirtualny Dzień Otwarty w III LO

„Biegan uczy, Biegan bawi, Biegan po liceum w wirtualu Cię oprowadzi!” Witamy Was, drodzy uczniowie szkół podstawowych! W dniu dzisiejszym pragniemy przybliżyć III Liceum Ogólnokształcące im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie.   Jak nakazuje tradycja oprowadzimy Was po szkole –  tym razem jednak podczas wirtualnego spaceru (kliknijcie w poniższy obrazek):   Nasi uczniowie postanowili przekazać Wam […]

ZARZĄDZENIE NR 7 dotyczące umożliwienia tegorocznym maturzystom oraz uczniom klas I i II konsultacji na terenie szkoły

ZARZĄDZENIE nr 7/05/2020 z dnia 21 maja 2020r. dr Jana Randaka Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie dotyczące umożliwienia tegorocznym maturzystom oraz uczniom klas I i II konsultacji na terenie szkoły 1. Od 25 maja 2020r. na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie odbywać się będą konsultacje […]

Zarządzenie w sprawie zmian w organizacji roku szkolnego 2019/2020

ZARZĄDZENIE nr 6/04/2020 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie dr Jana Randaka w sprawie zmian w organizacji roku szkolnego 2019/2020 § 1 W związku ze zmianami w harmonogramie matur dniach 4,5,6 maja 2020r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się zdalnie/na odległość. § 2 Dni 8,9,10 czerwca 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. […]

Zarządzenie w sprawie zdalnego nauczania w okresie od 27 kwietnia 2020r. do 24 maja 2020r.

ZARZĄDZENIE nr 5/04/2020 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie dr Jana Randaka w sprawie zdalnego nauczania w okresie od 27 kwietnia 2020r. do 24 maja 2020r. § 1 Proszę na e-mail szkolny przesyłać treści nauczania i formy weryfikacji. § 2 W dzienniku elektronicznym proszę przesłać informacje uczniom i rodzicom, odnośnie treści […]

Zarządzenie w sprawie zmiany planu lekcji

ZARZĄDZENIE nr 4/04/2020 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie dr Jana Randaka w sprawie zmiany planu lekcji § 1 Od dnia 27 kwietnia 2020r. następuje zmiana planu zajęć lekcyjnych. § 2 Proszę uczniów i nauczycieli o zapoznanie się z nowym planem lekcji. § 3 Wychowawcy klas dokonują zmiany planu w dzienniku […]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole

ZARZĄDZENIE nr 3/04/2020 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie dr Jana Randaka w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole § 1 Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie z dniem 20 kwietnia 2020 r. wprowadza dziennik elektroniczny, który będzie funkcjonował do końca roku szkolnego 2019/2020. § 2 […]

Komunikat nr 2

KOMUNIKAT nr 2 dla Rodziców i Uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, dotyczący realizacji zajęć dydaktycznych w okresie: 25.03.2020 r. – 10.04.2020 r. 1. Realizacja podstawy programowej w ramach nauczania zdalnego / na odległość będzie realizowana dla każdego oddziału, zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, opublikowanym na stronie domowej szkoły – www.lo3msz.czest.pl […]

Materiały z przedmiotów do realizacji w domu

KOMUNIKAT nr 1 Droga Młodzieży Dwutygodniowa przerwa w zajęciach szkolnych – to czas, w którym musimy zrobić wszystko, aby nie dochodziło do kolejnych zakażeń koronawirusem. Przestrzegajcie wszystkich zaleceń. Czas zawieszenia zajęć wykorzystajcie również do realizacji podstawy programowej, dlatego też przesyłam Wam zadania z poszczególnych przedmiotów do realizacji w domu. Tematy jednostek lekcyjnych są umieszczone w […]

Zawieszenie zajęć w III LO im. dra Władysława Biegańskiego

Od 12.03.2020 r. – 25.03.2020 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. dr Jan Randak Dyrektor Szkoły Zawieszenie zajęć w przedszkolach szkołach i placówkach MEN- załącznik

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami: • oddziały II – 21.09.2020 r. godz. 17.00 • oddziały III – 22.09.2020 r. godz. 17.00 W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID 19 – proszę o zachowanie zalecanych standardów bezpieczeństwa (maseczki ochronne, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, własne długopisy). Dyrektor szkoły dr Jan Randak